sobota, 21 wrzesień 2019 r. - Jonasza, Mateusza, Hipolita
Biuro Obrotu Nieruchomościami

O firmie

Ambicją firmy Nieruchomości "Karpińska" jest zaspokajanie potrzeb klientów poprzez oferowanie między innymi usług o najwyższej jakości z zachowaniem zasad etyki zawodowej oraz gwarancja fachowej, miłej i dyskretnej obsługi.

Firma posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, co stanowi gwarancję profesjonalizmu działań biura i należytej ochrony interesów klienta.